Vormen van bias

  • Prove-it-again: vrouwen moeten over het algemeen meer bewijs leveren dan mannen om als even competent beoordeeld te worden.
  • Maternall wall: moederschap heeft een negatieve invloed op de beoordeling van vrouwen
  • Tightrope: assertief gedrag van vrouwen wordt vaak niet gewaardeerd
  • Tug-of-war: vrouwelijke beoordelaars komt niet altijd voor jongere vrouwen op

Breadwinner BonusBij gebrek aan informatie worden mannen vaak als kostwinners gezien en vrouwen als zorgverleners. Deze aannames hebben invloed op de arbeidsvoorwaarden die worden aangeboden en draagt bij aan een beloningsverschil tussen mannelijke en vrouwelijke kandidaten. Zodra er expliciete informatie wordt gegeven over rollen en taken in het gezin verdwijnt dit verschil echter of draait het zelfs om. Lees het volledige artikel hier.

Bear, J. B., & Glick, P. (2017). Breadwinner bonus and caregiver penalty in workplace rewards for men and women. Social Psychological and Personality Science, 8, 780-788. https://doi-org.proxy.library.uu.nl/10.1177/1948550616683016

Phelan et al. Shifting CriteriaWanneer vrouwelijke kandidaten laten zien dat zij geschikt zijn voor een leiderschapsrol (bijvoorbeeld door hun bekwaamheid en ambitie te tonen), riskeren ze sociale en economische penalty's. Evaluatoren benadelen gekwalificeerde vrouwelijke kandidaten door de criteria voor beoordeling te veranderen, van bekwaamheid naar sociale vaardigheden. Vind het volledige artikel hier.

Phelan, J. E., Moss-Racusin, C. A., & Rudman, L. A. (2008). Competent yet out in the cold: Shifting criteria for hiring reflect backlash toward agentic women. Psychology of Women Quarterly, 32, 406-413. https://doi-org.proxy.library.uu.nl/10.1111/j.1471-6402.2008.00454.x

Eagly Karau. Role Congruity TheoryVerschillende studies hebben aangetoond dat vrouwen aan meer / hogere criteria moeten voldoen om als zeer competent en vaardig in leiderschap te worden beoordeeld. Als vrouwen eenmaal een leidende positie hebben verworven, worden hun kwalificaties als minder gezien, zelfs als ze hetzelfde hebben gedaan als mannen. Deze twee vormen van vooroordelen komen voort uit een waargenomen tegenstrijdigheid tussen typerende vrouwelijke eigenschappen (bijv. zorgzaam en behulpzaam) en leiderschapseigenschappen (bijv. assertief en onafhankelijk). Voor meer achtergrondinformatie lees het volgende artikel van Eagly en Karau hier.

Eagly, A. H., & Karau, S. J. (2002). Role congruity theory of prejudice toward female leaders. Psychological Review, 109, 573-598. https://doi.org/10.1037/0033-295x.109.3.573

Creativiteit wordt met mannelijkheid geassocieerd

Creatief denken is een voorwaarde om vernieuwend wetenschap werk te kunnen doen, en wordt vaak als criterium gebruikt om de kwaliteit van onderzoekers te evalueren. Uit een serie van vijf studies komt echter naar voren dat het vermogen om creatief (‘outside-the-box’)  te denken systematisch meer met mannen dan met vrouwen wordt geassocieerd.

Proudfoot, D., Kay, A. C., & Koval, C. Z. (2015). A gender bias in the attribution of creativity: Archival and experimental evidence for the perceived association between masculinity and creative thinking. Psychological Science.

research report
Leslie, S.-J., Cimpian, A., Meyer, M., & Freeland, E. (2015). Expectations of brilliance underlie gender distributions across academic disciplines. Science347, 262-265.

associaties
Greenwald, A. G., & Banaji, M. R. (1995). Implicit social cognition: attitudes, self-esteem, and stereotypes. Psychological Review102, 4-27.