Athena_webbanner1.jpg

Gender bias in publicaties

Systemisch onderzoek naar de prestaties van onderzoeksteams met genderdiversiteit: Wetenschappelijke publicaties van gemengde-genderteams zijn aanzienlijk innovatiever en impactvoller dan de publicaties van meer gender-homogene teams

Elsevier

Onderzoek van de University of Notre Dame heeft laten zien dat onderzoekspublicaties van gemengde-gender teams substantieel innovatiever en impactvollerzijn dan de publicaties van meer gender-homogene teams. In het onderzoek van Yang et al. (2022) werden de onderzoekspublicaties van 3,2 miljoen vrouwelijke en 4,4 miljoen mannelijke wetenschappers in meer dan 15.000 medisch-wetenschappelijke tijdschriften van 2000 tot 2019 geanalyseerd. Het onderzoek laat zien dat is genderevenwicht van een team “een onderschatte, maar krachtige indicator van innovatieve en invloedrijke wetenschappelijke bevindingen is”. Bekijk hier het interview van Yang Yang over het onderzoek over genderdiverse onderzoeksteams.

Wetenschappelijke bijdragen van vrouwen worden systematisch minder vaak erkend

Elsevier

Gecontroleerd op onder meer rol, onderzoekservaring en aan een onderzoeksproject bestede tijd, ontdekten onderzoekers van de Northeastern University dat vrouwen aanzienlijk minder kans hebben dan mannen om als auteur op een wetenschappelijk artikel te worden erkend en genoemd. De resultaten van een kwalitatieve studie binnen dit onderzoek suggereren dat een reden dat vrouwen minder vaak worden genoemd is dat hun werk vaak niet bekend is, niet wordt gewaardeerd of wordt genegeerd.

De impact van gender op het onderzoekstraject

ElsevierIn een rapport over de invloed van gender op verschillende facetten van onderzoek, laat Elsevier zien dat er nog steeds aanzienlijke verschillen bestaan. Door informatie over auteurs van wetenschappelijke publicaties, subsidieontvangers en octrooiaanvragen te analyseren, onderzocht Elsevier trends in gendergerelateerde vertegenwoordiging in 15 landen en de EU28. Verschillende indicatoren wijzen erop dat genderongelijkheid nog steeds bestaat, waarbij vrouwen een kleinere voetafdruk hebben in het onderzoekslandschap.

Lees het persbericht van Elsevier voor meer informatie en bekijk hun rapport hier.

Gender bias in het publicatieproces van de chemische wetenschappen

Chemistry Gender BiasOnderzoek van de Royal Society of Chemistry toont gender bias aan bij elke stap van het publicatieproces. Dit zorgt ervoor dat vrouwelijke chemici in het publiceren van hun onderzoek aanzienlijk worden benadeeld. Lees hier het volledige bericht.

Meta-onderzoek: Genderongelijkheid tussen auteurs die evenveel bijdragen

Broderick Casadevall. Meta ResearchEen meta-analyse naar gedeeld auteurschap – wanneer twee of meer auteurs evenveel bijdragen aan een gepubliceerd werk – heeft genderongelijkheid onder auteurs die van geslacht verschillen onthuld. Bij gemengde geslachtscombinaties, verschijnen mannelijke auteurs vaker op de eerste positie, een patroon dat niet kan worden verklaard door alfabetische of willekeurige keuzes. Lees het volledige paper hier.

 

Broderick, N. A., & Casadevall, A. (2019). Meta-Research: Gender inequalities among authors who contributed equally. Elife, 8, e36399. https://doi.org/10.7554/eLife.36399