Gender bias in subsidies en prijzen

2021 9 Gender gap in research awards Athenas wisdom

Deze studie onderzoekt de genderongelijkheid bij 141 prestigieuze internationale onderzoeksprijzen in de periode 2001-2020. Uit de analyses blijkt dat het aandeel vrouwelijke hoogleraren de afgelopen decennia is toegenomen, maar het aandeel vrouwelijke winnaars van wetenschappelijke topprijzen nog steeds achterblijft. De auteur concludeert dat de genderkloof grotendeels het gevolg is van demografische inertie en andere factoren die verder onderzoek behoeven. Lees hier het volledige artikel.

Meho, L. I. (2021). The gender gap in highly prestigious international research awards, 2001–2020. Quantitative Science Studies2(3), 976-989.

 

Veni beurzen

Op verzoek van NWO werden bijna 3000 beoordelingsdossiers van VENI kandidaten geanalyseerd. De resultaten lieten zien dat er in elke stap van de beoordelingsprocedure (voorselectie, interviews, toekenningen) meer vrouwen dan mannen uitvielen. De beoordelaars zagen geen kwaliteitsverschil in de onderzoeksvoorstellen die mannen en vrouwen hadden ingediend, of in de kennisbenutting van hun onderzoek, maar beoordeelden de kwaliteiten als onderzoeker lager bij vrouwelijke aanvragers.

Van der Lee, R. & Ellemers, N. (2015). Gender contributes to personal research funding success in the Netherlands. PNAS112(40), 12349-12353. https://doi.org/10.1073/pnas.1510159112

Verschillen in startsubsidies

Mannelijke onderzoekers aan het begin van hun loopbaan ontvingen van hun werkgever meer dan twee keer zoveel middelen (mediaan: 889.000 dollar) om hun onderzoeksprogramma op te zetten dan vrouwelijke aanvragers (mediaan: 350.000 dollar). Deze verschillen konden niet worden verklaard uit verschillen in opleiding, ervaringsjaren, of kenmerken van de instelling waar zij werkten.

 

Sege, R., Nykiel-Bub, L., & Selk, S. (2015). Sex differences in institutional support for junior biomedical researchers. JAMA314(11), 1175-1177. https://doi.org/10.1001/jama.2015.8517