Athena_webbanner1.jpg

Gender bias in subsidies en prijzen

Genderverschillen in subsidieaanvragen en de impact op wetenschappelijke productiviteit

Veni beurzen

Het onderzoek van Schmaling en Gallo (2023) werpt nieuw licht op genderverschillen in wetenschappelijke subsidieaanvragen, subsidietoekenningen en de hoogte van de subsidiebedragen. Hoewel vrouwen minder vaak subsidieaanvragen indienen, blijkt uit de systematische review en meta-analyse dat het acceptatiepercentage van subsidies vergelijkbaar is tussen mannen en vrouwen, wat suggereert dat er geen genderbias is in de beoordeling van subsidieaanvragen. Desalniettemin tonen de resultaten aan dat er nog steeds genderverschillen bestaan op dit gebied. Vrouwen ontvangen kleinere subsidiebedragen dan mannen en het onderzoek onthulde tevens dat mannen na heraanvraag van subsidies een significant hoger acceptatiepercentage hebben dan vrouwen. Deze bevindingen wijzen erop dat vrouwen mogelijk nadelige gevolgen ondervinden van kleinere subsidiebedragen en minder toekenningen na heraanvraag, waardoor hun wetenschappelijke productiviteit wordt beïnvloed.

Dit onderzoek benadrukt het belang van grotere transparantie in subsidietoekenningen en de monitoring van deze gegevens, om de genderongelijkheid en de mogelijke nadelige gevolgen voor vrouwelijke wetenschappers te kunnen analyseren.

Schmaling, K. B., & Gallo, S. A. (2023). Gender differences in peer reviewed grant applications, awards, and amounts: a systematic review and meta-analysis. Research Integrity and Peer Review8(1), 2.

Veni-beurzen: de lekkende pijplijn

Veni beurzen

Op verzoek van NWO werden bijna 3000 beoordelingsdossiers van VENI kandidaten geanalyseerd. De resultaten lieten zien dat er in elke stap van de beoordelingsprocedure (voorselectie, interviews, toekenningen) meer vrouwen dan mannen uitvielen. De beoordelaars zagen geen kwaliteitsverschil in de onderzoeksvoorstellen die mannen en vrouwen hadden ingediend, of in de kennisbenutting van hun onderzoek, maar beoordeelden de kwaliteiten als onderzoeker lager bij vrouwelijke aanvragers.

Van der Lee, R. & Ellemers, N. (2015). Gender contributes to personal research funding success in the Netherlands. PNAS112(40), 12349-12353. https://doi.org/10.1073/pnas.1510159112

Mannen hebben 4 procentpunt meer kans op subsidie dan vrouwen wanneer ze worden beoordeeld op de kwaliteit van de onderzoeker

Schermafbeelding 2019 02 15 om 15.43.47

Raymond, J. L. & Goodman, M. B. (2019). Funder should evaluate projects, not people. The Lancet, 393, 494-495. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)30280-6

Verschillen in startsubsidies

Verschillen in startsubsidies

Mannelijke onderzoekers aan het begin van hun loopbaan ontvingen van hun werkgever meer dan twee keer zoveel middelen (mediaan: 889.000 dollar) om hun onderzoeksprogramma op te zetten dan vrouwelijke aanvragers (mediaan: 350.000 dollar). Deze verschillen konden niet worden verklaard uit verschillen in opleiding, ervaringsjaren, of kenmerken van de instelling waar zij werkten.

 

Sege, R., Nykiel-Bub, L., & Selk, S. (2015). Sex differences in institutional support for junior biomedical researchers. JAMA314(11), 1175-1177. https://doi.org/10.1001/jama.2015.8517