Rolmodellen

Mooie verhalen over succesvolle vrouwelijke wetenschappers in uiteenlopende gebieden, maar vooral in gebieden waar ze schaars zijn.

NYTimes Sarachik

 

"De vrouw die doorzette."

Lees hier meer over het werk en leven van natuurkundige Myriam Sarachik in de New York Times.

 

 

Belangrijke vrouwen in de wetenschap. Joan Feynman

 

"Maar toen zusje Joan de wens uitsprak om ook natuurwetenschapper te worden was haar moeder onverbiddelijk: daarvoor waren vrouwenhersenen ongeschikt."

Zijn het mannen die vrouwen weghouden uit de bètavakken? Of zijn het maatschappelijke conventies? En wie hebben de macht om zulke conventies in stand te houden? Zulke vragen komen op bij het levensverhaal van Joan Feynman, die deze zomer, 93 jaar oud, overleed. Lees haar verhaal hier.

De NNV viert haar 100-jarig bestaan door om de maand twee vrouwelijke fysici in de schijnwerpers te zetten: één uit het verleden en één die nu actief is. Daarmee brengen zij onder de aandacht hoe het vrouwen in de Nederlandse natuurkunde de afgelopen 100 jaar is vergaan. In dit nummer staan Caroline Emilie Bleeker en Marjolein Dijkstra centraal.

Caroline Emilie (Lili) Bleeker (1897-1985): eigenzinnig, succesvol en eenzaam aan de top.

Caroline Emilie Bleeker, física | Efemérides | Mujeres con ciencia

 

“Volgens een vrouwelijke werknemer probeerde Bleeker steevast de verhouding der seksen een beetje in evenwicht te brengen.”

Na een vliegende start bij Leonard Ornstein in Utrecht veroverde Lili Bleeker de wereld met de fasecontrastmicroscopen die Nobelprijswinnaar Fritz Zernike in samenspraak met haar bouwde. 

 

 

 

 

 

Marjolein Dijkstra (1967-): scherpe randjes van de competitie afhalen

Marjolein Dijkstra benoemd tot KNAW-lid - Nieuws - Universiteit Utrecht

 

“Het is een heel hardnekkig probleem dat we in Nederland veel vrouwen kwijtraken”

Marjolein Dijkstra werd geboren toen Bleeker al afscheid had genomen van haar bedrijf en leidt nu de succesvolle onderzoeksgroep Computer simulations of Soft Condensed Matter van het Debye Institute for Nanomaterials Science, die huist in het Leonard S. Ornstein Laboratorium in Utrecht.

 

 

 

Lees de volledige uitgave van het NNV hier.

Debora Diniz

Débora Diniz is een Braziliaanse sociale wetenschapper die verbanden legt tussen bio-ethiek, feminisme, mensenrechten en gezondheid. Haar werk als wetenschapper en documentairemaakster is in de loop der jaren met vele prijzen beloond, maar haar onderzoek naar reproductieve rechten van vrouwen heeft zoveel bedreigingen en haat veroorzaakt dat ze haar land heeft moeten verlaten. Ter viering van de Internationale Vrouwendag op 8 maart hebben Athena's Angels een nieuwsbrief (https://www.athenasangels.nl/en/newsletters-archive-new-style/archive/77-newsletter-athena-s-angels-march-2021?userid=-&tmpl=raw) verspreid met een rubriek over Débora Diniz

Athena's Angels vinden dat haar werk en prestaties meer aandacht verdienen. Voor Engels- en Nederlandstaligen is het echter niet gemakkelijk om online een volledige pagina over Dèbora Diniz te vinden. De Engelse pagina is onvolledig en de Nederlandse Wikipedia pagina bestaat niet: wie zou de uitdaging willen aangaan om een aantal aanvullingen te maken op haar Wikipedia pagina?

Dit is de Engelse Wikipedia pagina die nog moet worden aangevuld: https://en.wikipedia.org/wiki/Debora_Diniz

Haar Portugese pagina is hier te vinden: https://www.escavador.com/sobre/6845948/debora-diniz

Hier is een lijst van wetenschappelijk onderzoek op haar naam: https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Debora-Diniz-7912095

Het NNV viert haar 100-jarig bestaan door om de maand twee vrouwelijke Natuurkundigen in de spotlight te zetten: een uit het verleden en een die nu actief is. Hiermee brengen zij aandacht aan hoe het vrouwen verging in de Nederlandse natuurkunde in de afgelopen honderd jaar. Deze uitgave draait om Anneke Levelt en Marileen Dogterom.  

Anneke Levelt - Sengers (1929-) : formidabele fysicus die ook anderen vooruithielp

ana bio

 

 “Sociologen hebben overtuigend bewijs aangedragen voor de vooroordelen jegens vrouwen die zelfs bestaan in de natuurwetenschappen die zich toch op hun objectiviteit laten voorstaan.”

Na een promotie bij A.F.J.M. Michels in Amsterdam vertrok Anneke Levelt Sengers met haar man Jan Sengers naar de Verenigde Staten waar ze wél mocht werken. Ze groeide er uit tot de ‘most thermodynamic woman of the world’.

 

 

 

 

 

 

Marileen Dogterom (1967-): de ongelijkheid in het vak weerspiegelt die in de maatschappij

marileen dogterom

 

 “Een ambitieuze student die gevoelig was voor de mening van anderen, zou in die jaren wel gek zijn om voor biofysica te kiezen”

Zo’n dertig jaar later vertrok ook Marjolein Dogterom naar de Verenigde Staten. Maar anders dan Levelt Sengers kon Dogterom vervolgens in Nederland aan de slag: ze leidt nu in Delft een onderzoeksgroep en is onder meer vicepresident van de KNAW.

 

 

 

 

 

 

Lees de volledige uitgave van het NNV hier.

How academia shunned the science behind the Covid vaccine | Times Higher  Education (THE)

 

“De beste wetenschappers proberen hun ongelijk te bewijzen. Kate's genialiteit was de bereidheid om mislukkingen te accepteren en te blijven proberen, en haar vermogen om vragen te beantwoorden die mensen niet slim genoeg waren om te stellen."

Hoewel ze binnen de academische wereld op veel hindernissen stuitte, legde de Hongaarse biochemicus Kati Karikó de basis voor de mRNA-vaccins door urenlang op 'de bank' door te brengen. Nu beschermd haar werk de wereld tegen het coronavirus. Lees over haar buitengewone inspanningen en werk in dit artikel in de New York Times.

Aletta Jacobs

 

 „Valt het jullie niet op dat hier alleen maar bustes van mannelijke artsen staan?”

Tijdens de weekenden in de hele maand maart, de maand van de vrouw, werd in Buenos Aires een audio-theatertour over de Nederlandse arts en feministe Aletta Jacobs gehouden. Gids Lucia Aduriz zegt dat dit theaterstuk op het juiste moment komt voor Argentië, omdat er voor de Argentijnse vrouwenbeweging nog genoeg te bevechten is. Lees meer over het theaterstuk, de machocultuur van Argentië en waarom Aletta Jacobs een belangrijk rolmodel is in dit reportage van de NRC.