Athena_webbanner1.jpg

Gendered taalgebruik

Het verschil tussen spreektijden van vrouwen en mannen

Researcher study thyself

Dit onderzoek vergelijkt de spreektijden en beurten van vrouwelijke en mannelijke presentatoren en publiek op een jaarlijkse onderzoeksbijeenkomst. Uit de resultaten bleek dat mannen tijdens de open discussie langer spraken dan vrouwen, zowel bij het stellen van vragen als bij het geven van commentaar. Ook bleven mannen vaker spreken dan vrouwen, zelfs als ze wisten dat hun spreektijd op was. Lees het volledige artikel inclusief de implicaties en aanbevelingen op basis van deze resultaten hier.

Wiest, L. R., Abernathy, T. V., Obenchain, K. M., & Major, E. M. (2006). Researcher study thyself: AERA participants' speaking times and turns by gender. Equity & Excellence in Education39(4), 313-323. https://doi.org/10.1080/10665680600934222

De stem van de kinderen onthult impliciete beroepsstereotypen

This is what a mechanic sounds like

In een imitatietaak pasten kinderen tussen de 5 en 10 jaar zodanig hun stem aan dat het overeen komt met genderstereotiepe verwachtingen: masculinering (verlaging van de stemhoogte) bij het nadoen van iemand die een traditioneel mannelijk beroep beoefent en vervrouwelijking (stemhoogte en resonantie verhoging) voor iemand die een traditioneel vrouwelijk beroep beoefent. Deze stemaanpassingen werden extremer met leeftijd, vooral bij jongens, en werden niet verklaard door expliciete stereotype opvattingen van de kinderen.

Cartei, V., Oakhill, J., Garnham, A., Banerjee, R., & Reby, D. (2020). “This is what a mechanic sounds like.” Children’s vocal control reveals implicit occupational stereotypes. Psychological Science, https://doi.org/10.1177/0956797620929297

 

Impact van taal op gendergelijkheid

Gendering LanguageLees hier meer over de invloed van grammaticale gebruiken rondom gender in taal op gelijkheid van mannen en vrouwen.

 

 

 

Prewitt-Freilino, J.L., Caswell, T.A. & Laakso, E.K. (2012). The gendering of language: A comparison of gender equality in countries with gendered, natural gender, and genderless languages. Sex Roles, 66, 268–281. https://doi-org.proxy.library.uu.nl/10.1007/s11199-011-0083-5

Nieuwsbrief "Gendered taalgebruik"

Lees hier de nieuwsbrief "Gendered taalgebruik" van 22 december 2015

Gebruik van masculiene woorden bemoeilijkt selectie van vrouwen

evidenceGaucher, D., Friesen, J, & Kay, A. C. (2011). Evidence that gendered wording in job advertisements exists and sustains gender equality. Journal of Personality and Social Psychology101, 109-128. https://doi.org/10.1037/a0022530

In referentiebrieven worden mannen vaker als uitblinkend beschreven dan vrouwen

Schermafbeelding 2019 04 23 om 17.12.46

Schmader, T., Whitehead, J., & Wysocki, V. H. (2007). A linguistic comparison of letters of recommendation for male and female chemistry and biochemistry job applicants, Sex Roles57, 509-514. https://doi.org/10.1007/s11199-007-9291-4

Bij personeelsselectie worden negatieve beoordelingen van vrouwen op een meer abstracte manier en positieve beoordelingen op een meer concrete manier beschreven vergeleken met mannen

Rubini

Rubini, M. & Menegatti, M. (2014). Hindering women’s careers in academia: Gender linguistic bias in personnel selection. Journal of Language and Social Psychology33, 632-650. https://doi.org/10.1177/0261927X14542436

Het gebruik van 'hij' in de professionele omgeving leidt tot gevoelens van uitsluiting en uitstroom van vrouwen.

Schermafbeelding 2019 04 23 om 17.13.31

Stout, J. G., & Dasgupta, N. (2011). When he doesn’t mean you: Gender-exclusive language as ostracism. Personality and Social Psychology Bulletin36, 757-769. https://doi.org/10.1177/0146167211406434