Athena_webbanner1.jpg

De stem van de kinderen onthult impliciete beroepsstereotypen

This is what a mechanic sounds like

In een imitatietaak pasten kinderen tussen de 5 en 10 jaar zodanig hun stem aan dat het overeen komt met genderstereotiepe verwachtingen: masculinering (verlaging van de stemhoogte) bij het nadoen van iemand die een traditioneel mannelijk beroep beoefent en vervrouwelijking (stemhoogte en resonantie verhoging) voor iemand die een traditioneel vrouwelijk beroep beoefent. Deze stemaanpassingen werden extremer met leeftijd, vooral bij jongens, en werden niet verklaard door expliciete stereotype opvattingen van de kinderen.

Cartei, V., Oakhill, J., Garnham, A., Banerjee, R., & Reby, D. (2020). “This is what a mechanic sounds like.” Children’s vocal control reveals implicit occupational stereotypes. Psychological Science, https://doi.org/10.1177/0956797620929297