Oorzaken en gevolgen van gender stereotypes

Changing GenderstereotypesEen vergelijking van gender stereotypes die in de loop der jaren door Amerikaanse burgers worden gehouden, toont aanzienlijke verschuivingen in hoe mannen en vrouwen worden waargenomen. Het meest opvallende verschil komt naar voren in de perceptie van de intelligentie van mannen en vrouwen. In 1946 geloofde ongeveer driekwart van de respondenten dat mannen en vrouwen ongelijk zijn wat betreft hun intelligentie, tegen 2018 dacht driekwart dat mannen en vrouwen gelijke intelligentie hebben. De auteurs geven aan dat deze verschuiving in gender stereotypes voortvloeit uit zichtbare veranderingen in de sociale rol die mannen en vrouwen in de samenleving vervullen, en de grotere participatie van vrouwen in het hoger onderwijs en functies op hoog niveau op het werk.

Eagly, A. H., Nater, C., Miller, D. I., Kaufmann, M., & Sczesny, S. (2019). Gender stereotypes have changed: A cross-temporal meta-analysis of US public opinion polls from 1946 to 2018. American Psychologist. https://dx.doi.org/10.1037/amp0000494

aps
Stephens, N.M., & Levine, C.S. (2011). Opting out or denying discrimination? How the framework of free choice in American society influences perceptions of gender inequality. Psychological Science, 22, 1231-1236. https://doi.org/10.1177/0956797611417260

bulletin

Schmitt, M.R., Branscombe, N.R., Postmes, T., & Garcia, A. (2014). The consequences of perceived discrimination for psychological well-being: A meta-analytic review. Psychological Bulletin, 140, 921-948. https://doi.org/10.1037/a0035754

stereotype verwachtingen
Shapiro, J. R. & Williams, A. M. (2012). The role of stereotype threats in undermining girls’ and women’s performance and interest in STEM fields. Sex Roles66, 175-183.  https://doi.org/10.1007/s11199-011-0051-0