Athena_webbanner1.jpg

Oorzaken en gevolgen van gender stereotypes

Leidinggevende functies zijn anders voor vrouwen

mentorship in science

Hoewel de vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies langzaam is verbeterd, blijft de vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in leidinggevende functies onevenredig. In haar proefschrift onderzocht Dragana Stojmenovska hoe de leidinggevende functies van vrouwen en mannen verschillen in taken en kwaliteit. In het bijzonder keek zij naar de rol die culturele overtuigingen spelen. Uit haar onderzoek blijkt dat heersende genderstereotypen doorwerken in de genderkloof voor leidinggevende functies. Zo blijken mannen meer controle te hebben over organisatiemiddelen en vrouwen meer over mensgerichte zaken en personele middelen. Bovendien ging het onderzoek van Stojmenovska in op de verschillen in arbeidskwaliteit tussen mannen en vrouwen met een leidinggevende functie. Zij vond dat vrouwen over minder middelen beschikken en meer te maken hebben met overbelasting op het werk. Bovendien bleken vrouwen met een leidinggevende functie het vaakst van alle werknemers seksuele intimidatie, pesterijen op de werkplek en burn-out te rapporteren.

 Lees hier meer over het onderzoek. 

 

ISSCR bestuursauteurs: Commentaar op gebrekkige vrouwelijke mentorschapsstudie van AlShebli et al, in Nature Communications 2020

mentorship in science

Op 17 november 2020 publiceerde Nature Communications een paper over de rol van informeel mentorschap in de toekomstige carrières van mentees (AlShebli et al., 2020). Gezien hun leiderschapsrol in de International Society for Stem Cell Research, hebben Mummery en collega's zich gezamenlijk uitgesproken over de tekortkomingen van het paper en het belang van het elimineren van de ongelijkheden waar jonge wetenschappers gedurende hun hele carrière mee te maken hebben. Ook leggen ze uit waarom de reactie van Nature Communications op de terugtrekking van het papier onaanvaardbaar was. Lees het volledige commentaar hier.

 

Mummery, C., Little, M., Lin, H., Clark, A., Zaret, K., Barker, R., ... & Temple, S. Mentorship in Science: Response to AlShebli et al., Nature Communications 2020. Stem Cell Reports16(1), 1-2. https://doi.org/10.1016/j.stemcr.2020.12.016 

 

ISSCR bestuursauteurs: Commentaar op gebrekkige vrouwelijke mentorschapsstudie van AlShebli et al, in Nature Communications 2020 (2)

mentorship in science

Op 17 november 2020 publiceerde Nature Communications een paper over de rol van informeel mentorschap in de toekomstige carrières van mentees (AlShebli et al., 2020). Gezien hun leiderschapsrol in de International Society for Stem Cell Research, hebben Mummery en collega's zich gezamenlijk uitgesproken over de tekortkomingen van het paper en het belang van het elimineren van de ongelijkheden waar jonge wetenschappers gedurende hun hele carrière mee te maken hebben. Ook leggen ze uit waarom de reactie van Nature Communications op de terugtrekking van het papier onaanvaardbaar was. Lees het volledige commentaar hier.

 

Mummery, C., Little, M., Lin, H., Clark, A., Zaret, K., Barker, R., ... & Temple, S. Mentorship in Science: Response to AlShebli et al., Nature Communications 2020. Stem Cell Reports16(1), 1-2. https://doi.org/10.1016/j.stemcr.2020.12.016 

 

Gender stereotypes zijn veranderd

Changing GenderstereotypesEen vergelijking van gender stereotypes die in de loop der jaren door Amerikaanse burgers worden gehouden, toont aanzienlijke verschuivingen in hoe mannen en vrouwen worden waargenomen. Het meest opvallende verschil komt naar voren in de perceptie van de intelligentie van mannen en vrouwen. In 1946 geloofde ongeveer driekwart van de respondenten dat mannen en vrouwen ongelijk zijn wat betreft hun intelligentie, tegen 2018 dacht driekwart dat mannen en vrouwen gelijke intelligentie hebben. De auteurs geven aan dat deze verschuiving in gender stereotypes voortvloeit uit zichtbare veranderingen in de sociale rol die mannen en vrouwen in de samenleving vervullen, en de grotere participatie van vrouwen in het hoger onderwijs en functies op hoog niveau op het werk.

Eagly, A. H., Nater, C., Miller, D. I., Kaufmann, M., & Sczesny, S. (2019). Gender stereotypes have changed: A cross-temporal meta-analysis of US public opinion polls from 1946 to 2018. American Psychologist. https://dx.doi.org/10.1037/amp0000494

Vrouwen met hoge cijfers kunnen door gender stereotypes nadeel ondervinden bij sollicitaties, terwijl gemiddelde cijfers voor mannen weinig effect hebben

Schermafbeelding 2019 02 22 om 17.43.24

Quadlin, N. (2018). The mark of a woman's record: Gender and academic performance in hiring. American Sociological Review, 83, 331-360. https://doi.org/10.1177/0003122418762291

Nieuwsbrief "Beeldvorming van wetenschappers"

Lees hier de nieuwsbrief "Beeldvorming van wetenschappers; Angels in Action: Ruimte voor Vrouwen! (Senaatskamers, Leiden)"van 8 maart 2016

Mannen en vrouwen hebben vergelijkbare capaciteiten en ambities

annual review

Hyde, J. S. (2014). Gender similarities and differences. Annual Review of Psychology65, 373-398. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010213-115057

 

Vrouwen die een wetenschappelijke carriere opgeven doen dit niet als vrije keuze

aps
Stephens, N.M., & Levine, C.S. (2011). Opting out or denying discrimination? How the framework of free choice in American society influences perceptions of gender inequality. Psychological Science, 22, 1231-1236. https://doi.org/10.1177/0956797611417260

Ervaren van discriminatie is schadelijk voor geestelijke en lichamelijke gezondheid

bulletin

Schmitt, M.R., Branscombe, N.R., Postmes, T., & Garcia, A. (2014). The consequences of perceived discrimination for psychological well-being: A meta-analytic review. Psychological Bulletin, 140, 921-948. https://doi.org/10.1037/a0035754

Stereotype verwachtingen kunnen vrouwen beletten optimaal te presteren

stereotype verwachtingen
Shapiro, J. R. & Williams, A. M. (2012). The role of stereotype threats in undermining girls’ and women’s performance and interest in STEM fields. Sex Roles66, 175-183.  https://doi.org/10.1007/s11199-011-0051-0