Athena_webbanner1.jpg

Gender stereotypes zijn veranderd

Changing GenderstereotypesEen vergelijking van gender stereotypes die in de loop der jaren door Amerikaanse burgers worden gehouden, toont aanzienlijke verschuivingen in hoe mannen en vrouwen worden waargenomen. Het meest opvallende verschil komt naar voren in de perceptie van de intelligentie van mannen en vrouwen. In 1946 geloofde ongeveer driekwart van de respondenten dat mannen en vrouwen ongelijk zijn wat betreft hun intelligentie, tegen 2018 dacht driekwart dat mannen en vrouwen gelijke intelligentie hebben. De auteurs geven aan dat deze verschuiving in gender stereotypes voortvloeit uit zichtbare veranderingen in de sociale rol die mannen en vrouwen in de samenleving vervullen, en de grotere participatie van vrouwen in het hoger onderwijs en functies op hoog niveau op het werk.

Eagly, A. H., Nater, C., Miller, D. I., Kaufmann, M., & Sczesny, S. (2019). Gender stereotypes have changed: A cross-temporal meta-analysis of US public opinion polls from 1946 to 2018. American Psychologist. https://dx.doi.org/10.1037/amp0000494