Athena_webbanner1.jpg

Leidinggevende functies zijn anders voor vrouwen

mentorship in science

Hoewel de vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies langzaam is verbeterd, blijft de vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in leidinggevende functies onevenredig. In haar proefschrift onderzocht Dragana Stojmenovska hoe de leidinggevende functies van vrouwen en mannen verschillen in taken en kwaliteit. In het bijzonder keek zij naar de rol die culturele overtuigingen spelen. Uit haar onderzoek blijkt dat heersende genderstereotypen doorwerken in de genderkloof voor leidinggevende functies. Zo blijken mannen meer controle te hebben over organisatiemiddelen en vrouwen meer over mensgerichte zaken en personele middelen. Bovendien ging het onderzoek van Stojmenovska in op de verschillen in arbeidskwaliteit tussen mannen en vrouwen met een leidinggevende functie. Zij vond dat vrouwen over minder middelen beschikken en meer te maken hebben met overbelasting op het werk. Bovendien bleken vrouwen met een leidinggevende functie het vaakst van alle werknemers seksuele intimidatie, pesterijen op de werkplek en burn-out te rapporteren.

 Lees hier meer over het onderzoek.