Athena_webbanner1.jpg

Genderverschillen in subsidieaanvragen en de impact op wetenschappelijke productiviteit

Veni beurzen

Het onderzoek van Schmaling en Gallo (2023) werpt nieuw licht op genderverschillen in wetenschappelijke subsidieaanvragen, subsidietoekenningen en de hoogte van de subsidiebedragen. Hoewel vrouwen minder vaak subsidieaanvragen indienen, blijkt uit de systematische review en meta-analyse dat het acceptatiepercentage van subsidies vergelijkbaar is tussen mannen en vrouwen, wat suggereert dat er geen genderbias is in de beoordeling van subsidieaanvragen. Desalniettemin tonen de resultaten aan dat er nog steeds genderverschillen bestaan op dit gebied. Vrouwen ontvangen kleinere subsidiebedragen dan mannen en het onderzoek onthulde tevens dat mannen na heraanvraag van subsidies een significant hoger acceptatiepercentage hebben dan vrouwen. Deze bevindingen wijzen erop dat vrouwen mogelijk nadelige gevolgen ondervinden van kleinere subsidiebedragen en minder toekenningen na heraanvraag, waardoor hun wetenschappelijke productiviteit wordt beïnvloed.

Dit onderzoek benadrukt het belang van grotere transparantie in subsidietoekenningen en de monitoring van deze gegevens, om de genderongelijkheid en de mogelijke nadelige gevolgen voor vrouwelijke wetenschappers te kunnen analyseren.

Schmaling, K. B., & Gallo, S. A. (2023). Gender differences in peer reviewed grant applications, awards, and amounts: a systematic review and meta-analysis. Research Integrity and Peer Review8(1), 2.