Athena_webbanner1.jpg

De impact van gender op het onderzoekstraject

ElsevierIn een rapport over de invloed van gender op verschillende facetten van onderzoek, laat Elsevier zien dat er nog steeds aanzienlijke verschillen bestaan. Door informatie over auteurs van wetenschappelijke publicaties, subsidieontvangers en octrooiaanvragen te analyseren, onderzocht Elsevier trends in gendergerelateerde vertegenwoordiging in 15 landen en de EU28. Verschillende indicatoren wijzen erop dat genderongelijkheid nog steeds bestaat, waarbij vrouwen een kleinere voetafdruk hebben in het onderzoekslandschap.

Lees het persbericht van Elsevier voor meer informatie en bekijk hun rapport hier.