Athena_webbanner1.jpg

Mannen worden eerder gezien als geniaal dan vrouwen

letmeexplainUit een serie van vijf studies onder zowel volwassenen als kinderen, komt naar voren dat genialiteit automatisch meer geassocieerd wordt met mannen dan vrouwen in de hoofden van mensen. Alhoewel mensen expliciet aangaven niet te geloven dat mannen briljanter zijn dan vrouwen, bleken eigenschappen als geniaal, briljant en superslim impliciet wel consistenter te worden gekoppeld aan mannen dan aan vrouwen. 

Voor een duidelijke uiteenzetting van hoe de wijdverspreide stereotype opvatting dat genialiteit een kenmerk is van mannen de loopbaan van vrouwen afremt, zie het volgende artikel in Forbes hier.

Storage, D., Charlesworth, T. E., Banaji, M. R., & Cimpian, A. (2020). Adults and children implicitly associate brilliance with men more than women. Journal of Experimental Social Psychology90,  104020. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2020.104020