Athena_webbanner1.jpg

De toekomst van vrouwen in de psychologische wetenschap - een systematisch review

the future of women in psychological science

De auteurs van deze systematische review bespreken empirisch bewijs met betrekking tot gendergelijkheid in de psychologische wetenschap. In vergelijking met andere STEM vakgebieden heeft de psychologie aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van gendergelijkheid. Er zijn echter nog steeds opmerkelijke genderkloven in productiviteit en andere beoordelingen van excellentie. De factoren die bijdragen aan deze verschillen worden besproken, samen met de huidige wetenschappelijk onderbouwde benaderingen die vrouwen in de psychologische wetenschap vooruit kunnen helpen. Lees het volledige artikel hier.

Gruber, J., Mendle, J., Lindquist, K. A., Schmader, T., Clark, L. A., Bliss-Moreau, E., ... & Williams, L. A. (2020). The future of women in psychological science. Perspectives on Psychological Science, 1745691620952789. https://doi.org/10.1177/1745691620952789