Athena_webbanner1.jpg

Vrouwen worden aan hogere eisen gesteld

Eagly Karau. Role Congruity TheoryVerschillende studies hebben aangetoond dat vrouwen aan meer / hogere criteria moeten voldoen om als zeer competent en vaardig in leiderschap te worden beoordeeld. Als vrouwen eenmaal een leidende positie hebben verworven, worden hun kwalificaties als minder gezien, zelfs als ze hetzelfde hebben gedaan als mannen. Deze twee vormen van vooroordelen komen voort uit een waargenomen tegenstrijdigheid tussen typerende vrouwelijke eigenschappen (bijv. zorgzaam en behulpzaam) en leiderschapseigenschappen (bijv. assertief en onafhankelijk). Voor meer achtergrondinformatie lees het volgende artikel van Eagly en Karau hier.

Eagly, A. H., & Karau, S. J. (2002). Role congruity theory of prejudice toward female leaders. Psychological Review, 109, 573-598. https://doi.org/10.1037/0033-295x.109.3.573