2021 9 Gender gap in research awards Athenas wisdom

Deze studie onderzoekt de genderongelijkheid bij 141 prestigieuze internationale onderzoeksprijzen in de periode 2001-2020. Uit de analyses blijkt dat het aandeel vrouwelijke hoogleraren de afgelopen decennia is toegenomen, maar het aandeel vrouwelijke winnaars van wetenschappelijke topprijzen nog steeds achterblijft. De auteur concludeert dat de genderkloof grotendeels het gevolg is van demografische inertie en andere factoren die verder onderzoek behoeven. Lees hier het volledige artikel.

Meho, L. I. (2021). The gender gap in highly prestigious international research awards, 2001–2020. Quantitative Science Studies2(3), 976-989.