Om de werving en loopbaanontwikkeling van vrouwelijke fysici te bevorderen, ondertekenen de directeuren van de vier NWO-fysica instituten AMOLF, ARCNL, DIFFER en Nikhef Gender Equality Plans (GEP). Dit met als doel het systematisch verbeteren van de balans tussen mannen en vrouwen in de nationale fysica-gemeenschap, wat moet leiden tot structurele veranderingen in de onderzoeksinstituten.

Schermafbeelding 2018 02 01 om 18.03.15

approved

 

Het afgelopen jaar onderzochten de vier instituten grondig hun genderevenwicht. Een kwantitatieve data-analyse samen met de resultaten van een externe evaluatie door het expertisecentrum Joanneum Research in Oostenrijk vormden de basis voor het maken van plannen om tot gendergelijkheid te komen. Om het belang van de overeengekomen maatregelen te onderschrijven worden de GEP nu gezamenlijk ondertekend en gelanceerd door de directeuren van de instituten met als doelstellingen:

 

  • Het wegnemen van belemmeringen voor de werving en loopbaanontwikkeling van vrouwelijke wetenschappers
  • Komen tot het besef van onbewuste vooroordelen

 

Om deze doelen te bereiken worden specifieke maatregelen en acties nu op maat van elk instituut geïmplementeerd en gemonitord.

Wetenschap met en voor de samenleving

NWO-I, de institutenorganisatie van NWO, is partner in het genderproject GENERA (toegekend binnen het Horizon 2020-programma Science with and for Society). GENERA streeft naar de ontwikkeling van een gemeenschappelijk raamwerk ter bevordering van gendergelijkheid in Europese natuurkundige onderzoeksorganisaties. Met de steun van het GENERA-project ontwikkelden de vier natuurkundige instituten de Gender Equality Plans om de loopbaan van vrouwelijke fysici te bevorderen en individuele GEP-teams op te zetten voor het ontwerp, de implementatie en de bewaking van de GEP.

Lees hier meer.