Honderd jaar geleden werd aan de Universiteit Utrecht de eerste vrouwelijke hoogleraar benoemd: Johanna Westerdijk. Toch zijn honderd jaar later vrouwelijke wetenschappers nog lang niet evenredig vertegenwoordigd onder de hoogleraren.

Elk jaar is dit duidelijk te zien, in het cortege van hoogleraren bij de opening van het academische jaar.

Dit soort officiƫle gelegenheden spelen een belangrijke rol in de beeldvorming van de universiteit en een universitaire loopbaan, onder personeel, studenten, en publiek. De Universiteit Utrecht wil in het Westerdijk jaar de aanwezigheid en het belang van haar vrouwelijke hoogleraren benadrukken, en geeft hen daarom een bijzondere plaats: zij lopen vooraan in het cortege bij de opening van het academische jaar, op 4 september 2017.

IMG 5033

 approved

 

 

De afgelopen 10 jaar is het aandeel vrouwelijke hoogleraren in Nederland gestegen met gemiddeld 0.8% per jaar (Bron: Landelijke Monitor Vrouwelijke Hoogleraren LNVH). Ondanks alle aandacht die er de afgelopen jaren is geweest voor doorstroming van vrouwen naar de top, is hier nog geen versnelling in te zien. Als we niets doen, dan zijn vrouwen pas in 2054 evenredig vertegenwoordigd.

De Universiteit Utrecht vindt een gelijke verdeling in 2054 te laat. Het percentage vrouwelijke hoogleraren bij de Universiteit Utrecht is 21%. De Universiteit Utrecht streeft er naar om het aandeel vrouwelijke hoogleraren te vergroten, en heeft hiertoe verschillende initiatieven in gang gezet. De viering van het Westerdijk jaar en de verschillende activiteiten die het gehele jaar doorlopen maken daar deel van uit.

 

 

Zie ook:

https://www.uu.nl/organisatie/johanna-westerdijkjaar/vrouwen-in-de-wetenschap

https://www.pressreader.com/netherlands/de-telegraaf/20170905/281754154468985

https://www.ad.nl/utrecht/vrouwen-doorbreken-eeuwenoude-br-tradities-van-de-universiteit~a804d5c8/