knaw breidt aantal vrouwelijk leden uit11 november 2016

In 2017 zal de KNAW in twee extra verkiezingsrondes in totaal zestien vrouwelijke topwetenschappers selecteren voor het lidmaatschap. Met dit besluit wil de KNAW bijdragen aan een betere vertegenwoordiging van vrouwen op belangrijke posities in de wetenschap.

approved

Directe aanleiding voor het initiatief is de aanstaande viering van het Westerdijkjaar: op 10 februari 2017 is het honderd jaar geleden dat Johanna Westerdijk bij de Universiteit Utrecht haar oratie uitsprak. De plantenziektekundige, oud-directeur van het Centraalbureau voor Schimmelcultures van de KNAW, werd daarmee de eerste vrouwelijke hoogleraar van ons land.

De KNAW heeft op dit moment 556 leden, waarvan 13 procent vrouw. Kijkend naar de leden onder de 65 jaar is het percentage met 24 procent iets gunstiger dan het landelijk gemiddelde van vrouwelijke hoogleraren, dat op 17,1 procent staat.

Met deze extra ronde wil de KNAW een inhaalslag maken. Daarbij hoopt ze ook een vliegwieleffect in gang te zetten: doordat het aantal vrouwelijke leden groeit, neemt de kans toe dat excellente vrouwelijke onderzoekers opvallen en worden voorgedragen.