Athena_webbanner1.jpg

We nodigen iedereen uit om hun eigen ervaringen met impliciete of expliciete gender discriminatie op het werk te melden. Daaraan zijn enkele spelregels verbonden.

  • Het is niet mogelijk een anonieme inzending te doen. Wij moeten kunnen verifiëren wie de inzending gedaan heeft, en of deze persoon werkzaam is in de wetenschap.
  • Wij hebben contactinformatie van inzenders nodig om – indien gewenst – aanvullende informatie of een extra toelichting te kunnen vragen.
  • Alle inzendingen worden gescreend als ze binnenkomen, en geanonimiseerd. Het gaat ons erom de ervaringen rond de kansen van vrouwen in de wetenschap zichtbaar te maken, niet om ‘daders’ aan de schandpaal te nagelen.
  • Na screening worden valide inzendingen op de website geplaatst, ter informatie.
  • Het is niet mogelijk te reageren op inzendingen van anderen. Deze website is bedoeld als informatievoorziening, niet als discussieforum. Daarvoor zijn voldoende andere mogelijkheden beschikbaar.