Athena_webbanner1.jpg

Inspirerend voorbeeld van een vrouwelijke hoogleraar die met behulp van advies van Athena’s Angels een vaste aanstelling en een bevordering naar een functie als hoogleraar 1 kreeg

Women Dont Ask Book Cover

Een vrouwelijke hoogleraar is met hulp, steun en inspiratie van Athena’s Angels geholpen in het doorlopen van haar bevorderingstraject naar de functie van hoogleraar 1. Nadat een onderzoeksvoorstel van deze hoogleraar werd gehonoreerd, waardoor ze een prestigieuze persoonlijke subsidie voor haar onderzoek kreeg, bleef de bevordering naar de functie van hoogleraar 1 uit. Onderzoek wijst uit dat vrouwen minder vaak de onderhandeling over salarissen en posities initiëren dan mannen en ook om minder vragen. De hoogleraar in kwestie besloot dit patroon te doorbreken en het tijdens haar jaargesprek ter sprake te brengen. Op advies van Athena’s Angels heeft ze gevraagd welke stappen nodig zijn voor een vaste aanstelling en een bevordering naar de functie van hoogleraar 1. Ze kwam tot de conclusie aan de verschillende criteria te voldoen. Via de faculteitscommissie is haar dossier uiteindelijk bij de hoogleraar beoordelingscommissie terecht gekomen. Uiteindelijk wordt ze op basis van het positieve advies van deze commissie bevorderd tot hoogleraar 1.

 

 

 

approved