Athena_webbanner1.jpg

Borstvoeding ruimte en tijd

Volgens de Nederlandse wet (Arbeidstijdenwet, Voedingsrecht, Artikel 4.8, zie hier), hebben vrouwen gedurende de eerste negen maanden na de bevalling het recht om tijd en gelegenheid te krijgen om hun baby te voeden of melk te kolven tijdens werktijd. Werkgevers zijn verplicht daarvoor een passende ruimte te bieden. De tijd die hiervoor nodig is – tot een maximum van 25% van de werktijd per dag – geldt als werktijd die in aanmerking komt voor betaling. Dit betekent dat de taken van vrouwen die borstvoeding geven of kolven dienovereenkomstig moeten worden aangepast bij terugkeer op het werk. Zo weten we dat sommige werkgevers op grond hiervan besluiten een tijdelijk aanstelling te verlengen met 25% van de arbeidsduur gedurende de negen maanden kolfrecht. Dit is echter zeker niet overal bekend en niet algemeen geregeld.

De Angels ontvangen vaak berichten van vrouwelijke onderzoekers die aangeven dat niet alle werkgevers en begeleiders in Nederland op de hoogte zijn van deze regelgeving. In veel universitaire gebouwen is geen geschikte ruimte beschikbaar voor het geven of kolven van borstvoeding (zie ook: https://nrc.nl/nieuws/2019/03/21/de-absurdistisch-slechte-kolfruimtes-van-23-nederlandse-vrouwen-a3954098).

Breastfeeding cartoon

 

 

 

 

 

 

 


Dit terwijl er verschillende opties mogelijk zijn om dit te doen, en met wat creativiteit kunnen op de korte termijn of tijdelijke oplossingen worden aangeboden, bijvoorbeeld op conferenties.

Breastfeeding mamava

Breastfeeding room

 

 

 

 

 

 

 


De Universiteit Utrecht heeft een inventarisatie gemaakt van de voorzieningen die in elk universiteitsgebouw te vinden zijn. Dit is beschikbaar via hun website en stelt werknemers, studenten en bezoekers in staat om van tevoren te identificeren waar ze een kolfruimte kunnen vinden en hoe deze is uitgerust (zie ook: https://students.uu.nl/contact/gebouwen).

Het doel van dit bericht is om iedereen op deze rechten te wijzen en op te roepen dit binnen de eigen instelling goed te (laten) regelen.

approved