Prof. dr. Beatrice de Graaf en prof. dr. Marion Koopmans zijn de eerste Stevinlaureaten. Zij krijgen elk een bedrag van 2,5 miljoen euro dat bedoeld is voor onderzoek en/of activiteiten met betrekking tot kennisbenutting. De Stevinpremie is een prijs voor onderzoekers dan wel een team van twee à drie personen in Nederland die/dat een bijzonder succes heeft behaald op het gebied van kennisbenutting voor de samenleving. Het initiatief voor de Stevinpremie is gebaseerd op de brief ‘Wetenschap met impact’ van de staatssecretaris van OCW aan de Tweede Kamer (d.d. 19 januari 2017).spinoza steven laureaten 4

Lees hier meer

approved