Vandaag op internationale vrouwendag heeft minister Ingrid van Engelshoven van OCW bekend gemaakt dat Nederland 100 nieuwe vrouwelijke hoogleraar rijker is. In 2017 was het precies honderd jaar geleden dat de100vrouwenHL eerste vrouw door het Glazen Plafond van het hoogleraarschap heen brak. Op initiatief van Athena’s Angels werd dit jubileum gemarkeerd door het beschikbaar stellen van 100 nieuwe leerstoelen voor vrouwelijke hoogleraren. Deze leerstoelen kwamen tot stand in een unieke samenwerking van de Universiteiten (VSNU) en het Ministerie van OCW, met steun van KNAW, NWO en LNVH.

approved

De Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2017 van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) laat zien dat in 2016 slechts 19.3% van de hoogleraren-fte’s door vrouwen bezet wordt. Dit ligt niet aan de aanwezigheid van vrouwelijk talent: het is de doorstroming die het probleem vormt. In 2016 was een meerderheid van de afgestudeerden vrouw (53.5%), terwijl elke volgende stap in de academische carrière een afname laat zien van het percentage vrouwen: zij vormen 42.6% van de gepromoveerden, 39.4% van de UDs, 27.5% van de UHDs. De Glazen Plafond Index wijst erop dat vrouwen systematisch minder kans hebben op doorstroming naar hogere functies dan mannen.

Het doel van de Westerdijk Talentimpuls is het versnellen van het doorbreken van het glazen plafond en daarmee het bijdragen aan meer diversiteit in de wetenschappelijke top. “Dit is een belangrijke inhaalslag. Zo is Nederland opeens goed op weg om de Europees afgesproken doelstelling te realiseren van 25% vrouwelijke hoogleraren in 2020”, zegt Athena’s Angel Judi Mesman.’

Alle universiteiten dienden het afgelopen jaar aanvragen in bij wetenschapsfinancier NWO. Voorwaarde voor het goedkeuren van de aanvraag om een financiële tegemoetkoming is onder andere dat de betreffende hoogleraar uitzicht krijgt om een vast dienstverband.


Lees hier het bericht in de Volkskrant

Lees hier het bericht in Trouw

Lees hier het bericht van het Hoger Onderwijs Persbureau (HOP)

Lees hier het bericht van VSNU