Athena_webbanner1.jpg

Diner pensant – Sociale Veiligheid in de Wetenschap: Van Papier naar Praktijk

Op 13 juni 2023 vond in het Hodson Huis in Haarlem een Diner Pensant plaats over sociale veiligheid in de Nederlandse wetenschap, georganiseerd door Athena's Angels in samenwerking met de KHMW.

Genodigden waren onder andere Minister Dijkgraaf en afgevaardigden van het Ministerie van OC&W, voorzitters van koepelorganisaties, universitaire bestuurders en jonge academici. Ze kwamen samen in om concrete stappen te bespreken voor het bevorderen van sociale veiligheid.

Na het welkomstwoord van de voorzitter van de KHMW, Prof. Louise Gunning-Schepers, begon het inhoudelijke programma met een krachtig betoog van Naomi Ellemers, een van de Athena's Angels, waarin belangrijke punten uit het KNAW adviesrapport over sociale veiligheid in de Nederlandse wetenschap werden besproken. Hierbij werd het belang van actie ondernemen en elkaar ondersteunen benadrukt.

Tijdens de gesprekken aan de tafels werd er gediscussieerd over sociale veiligheid van wetenschappers buiten en binnen de universiteit, en hoe factoren zoals de academische structuur en cultuur hierop van invloed zijn. Er werden suggesties gedaan om sociaal gedrag te integreren in talentontwikkeling en beoordeling.

De avond kenmerkte zich door een mix van luchtige vergelijkingen en serieuze gesprekken. Er heerste een open sfeer waarin vertegenwoordigers van verschillende academische lagen persoonlijke en eerlijke gesprekken voerden. De avond werd afgesloten met het formuleren van actiepunten om de academische werkcultuur veiliger, diverser en inclusiever te maken. De aanwezige bestuurders op sleutelposities committeerden zich aan dit doel, terwijl leden van lokale Young Academies ook hun stem lieten horen om mee te denken over de universiteit van de toekomst.

Deze avond bracht kwetsbaarheid en verantwoordelijkheid samen en toonde de Nederlandse wetenschap op haar best.

 

Stephanie Driessen Fotografie KHMW Diner Pensant Groepsfoto

foto: Stephanie Driessen