Athena_webbanner1.jpg

NIH-rapport over cultuurverandering om seksuele intimidatie te voorkomen

Een gedetailleerd rapport met concrete en bruikbare aanbevelingen om de cultuur in de wetenschap te transformeren en zo seksuele intimidatie tegen te gaan, is uitgegeven door een gerichte werkgroep als onderdeel van de adviescomit√© dat de directeur van de National Institutes of Health (NIH) bijstaat, de grootste publieke financier van biomedisch onderzoek in de VS. De veelomvattende aanbevelingen die in het rapport worden vermeld, kunnen tot zinvolle hervormingen leiden voor de wetenschap in het algemeen. Lees hier meer of bekijk het volledige rapport van de werkgroep en de presentatie slides hier: https://www.acd.od.nih.gov/meetings.html.

NIH Report