Athena_webbanner1.jpg

Vrouwelijke aanvragers in de knel door aangepaste NWO procedures

Oproep NWO

Naar aanleiding van aanpassingen in de NWO procedures ten aanzien van de Vernieuwingsimpuls hebben wij als Athena’s Angels diverse signalen ontvangen van vrouwelijke aanvragers. Wij maken ons zorgen dat de nu gemaakte aanpassingen voor hen nadelig uitwerken, en dat er bij NWO onvoldoende flexibiliteit lijkt te zijn om hen tegemoet te komen.

In een open brief aan NWO hebben wij onze zorgen in meer detail uiteengezet en een aantal suggesties gedaan voor mogelijke oplossingen. We hopen dat NWO deze overwegingen in de verdere besluitvorming wilt meenemen, en zijn graag bereid mee te denken over praktische oplossingen mocht dat wenselijk zijn.

Lees hier onze volledige oproep.