Melissa Vink is promovendus bij de vakgroep Sociale, Gezondheids- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek richt zich op hoe mannen en vrouwen duurzaam met elkaar kunnen samenwerken, zowel binnen het werk- als privĂ©-domein. Zo onderzoekt ze de effecten van niet-traditionele stellen (stellen waarbij de vrouw een relatief hogere status heeft dan haar mannelijke partner) op werk- en relatie uitkomsten. Haar onderzoek heeft een multidisciplinaire insteek, waarbij ze zowel psychologisch als sociologisch onderzoek uitvoert.

Melissa heeft de research master Sociale en Organisatiepsychologie afgerond aan de Universiteit Leiden. In haar thesis onderzocht ze hoe organisaties over hun diversiteitsbeleid kunnen communiceren, zodat zowel medewerkers met een minderheids- als meerderheidsachtergrond het beleid steunen en zich goed voelen bij hun organisatie. 

Zie ook:

https://www.uu.nl/medewerkers/MVink1

https://www.bellederks.com/labmembers