Je bent niet ingelogd. De nieuwsbrief bevat mogelijk gebruikersinformatie, dus deze wordt mogelijk niet correct weergegeven.

Newsletter Athena's Angels

Newsletter Athena's Angels

 Having trouble seeing the email? Click here to view it online

banner-mail.jpg

 

News from Athena's Angels | Lees deze nieuwsbrief in het Nederlands


From now on we will inform you of news about women in science on a regular basis. Of course you can also keep track of this news at all times via our website.

 

Visit our website!

 


Athena's News

LNVH launches the Women Professors Monitor 2019

The Dutch Network of Women Professors (LNVH) has launched the Women Professors Monitor 2019 on the 12th of December. The Monitor shows that the proportion of female professors at almost all Dutch universities has increased

 

Universities taking steps for combating sexual misconduct

Some major universities in the US have started piloting measures to prevent faculty members found guilty of bullying or sexual harassment from moving to a new job without telling their new employer of past misconduct...

 

Inequality in the recruitment and selection of young scientists

When a selection committee has to estimate the potential of young scientists, implicit preferences and assumptions influence the decision-making process to the detriment of female candidates…

 

Extend our network

Do you want to bring the platform of Athena’s Angels to the attention of your colleagues or other interested parties? Then share the following link: https://athenasangels.nl/en/athena-s-followers. 


approved.jpg

Angels Approved

 

erasmus.jpg

 


Erasmus University launched 25/25 Initiative

To realize that in 2025 at least 25% of the professors is female, Erasmus University Rotterdam…

 


 

 


Athena's Wisdom

Gender bias in the publication process of Chemical Sciences

 

Research from the Royal Society of Chemistry demonstrates gender bias at every step of the publishing process. This puts female chemists at considerable disadvantage when publishing their research. Read the complete news item here. 


2.jpg

 

The unintended effects of diversity initiatives

 

A review of the unintended effects of diversity initiatives provides relevant insights into potential pitfalls when implementing diversity policies. Read the full paper here. 

5.jpg

 

The promise and peril of sexual harassment programs

 

Do corporate sexual harassment programs reduce harassment? Research into the effects of such training programs on the representation of women in management, looking at data from 805 companies, reveals both opportunities and threats. Read the entire paper here.

4.jpg

 

 

About this newsletter

You receive this email because you are subscribed tot the Athena's Angels newsletter. If you prefer not to receive newsletters from Athena's Angels, you can unsubscribe here.

 

 

banner-mail.jpg

 

Nieuws van Athena's Angels | Read this newsletters in English

 

 

Vanaf nu brengen wij u regelmatig op de hoogte van het nieuws over vrouwen in de wetenschap. Dit nieuws kunt u tussentijds ook zelf in de gaten houden via onze website.

 

Bezoek onze website!


Athena's News

LNVH lanceert de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2019

Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) heeft op 12 december de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2019 gelanceerd. De Monitor laat zien dat het aandeel vrouwelijke hoogleraren aan bijna alle Nederlandse universiteit is

 

Universiteiten ondernemen stappen om seksueel wangedrag te bestrijden

Een aantal grote universiteiten in de VS zijn begonnen met het testen van maatregelen om te voorkomen dat faculteitsleden die schuldig zijn bevonden aan pesten of seksuele intimidatie met een nieuwe baan kunnen beginnen

 

Ongelijkheid in werving en selectie van jonge wetenschappers

Wanneer een sollicitatiecommissie een inschatting moet maken van het potentieel van jonge wetenschappers, beïnvloeden impliciete voorkeuren en aannames de besluitvorming ten nadele van vrouwelijke kandidaten

 

Ons netwerk uitbreiden

Wilt u het platform van Athena’s Angels onder de aandacht brengen bij uw collega’s of andere geïnteresseerden? Deel dan de volgende link: https://athenasangels.nl/nl/athena-s-followers

 


approved.jpg

Angels Approved

erasmus.jpg

 

Erasmus Universiteit start met het 25/25 initiatief

Om te realiseren dat in 2025 ten minste 25% van de hoogleraren vrouw is, heeft Erasmus Universiteit...

 


 


Athena's Wisdom

 

Gender bias in het publicatieproces van de chemische wetenschappen

 

Onderzoek van de Royal Society of Chemistry toont gender bias aan bij elke stap van het publicatieproces. Dit zorgt ervoor dat vrouwelijke chemici in het publiceren van hun onderzoek aanzienlijk worden benadeeld. Lees hier het volledige bericht…

 

2.jpg

De onbedoelde effecten van diversiteitsmaatregelen

 

Een overzichtsartikel naar de onbedoelde effecten van diversiteitsmaatregelen geeft relevante inzichten over mogelijke valkuilen bij het implementeren van diversiteitsbeleid. Lees het volledige paper hier.

5.jpg

 

 

De belofte en het gevaar van seksuele intimidatieprogramma’s

 

Verminderen seksuele intimidatie trainingsprogramma's intimidatie? Onderzoek naar de effecten van dergelijke trainingsprogramma's op de vertegenwoordiging van vrouwen in management, kijkend naar gegevens uit 805 bedrijven, brengt zowel kansen als gevaren aan het licht… 

4.jpg

 

 

Over deze nieuwsbrief

U ontvangt deze mail omdat u staat ingeschreven voor de Athena's Angels nieuwsbrief. Als u liever geen niewsbrieven meer ontvangt van Athena's Angels kunt u zich hier afmelden