Je bent niet ingelogd. De nieuwsbrief bevat mogelijk gebruikersinformatie, dus deze wordt mogelijk niet correct weergegeven.

Genderbias in teaching

Genderbias in teaching

 

 
Geen afbeeldingen? Webversie
 
 
     
 
 

Gender bias in het onderwijs

Met de start van het academisch jaar begint voor veel wetenschappers ook weer het academisch onderwijs. Voor Athena’s Angels aanleiding om nog eens te wijzen op de invloed die gender bias kan hebben in het (wetenschappelijk) onderwijs, want ook binnen dit domein blijkt dat gender bias een negatieve factor kan zijn in de loopbanen van vrouwelijke academici.

nature

Zo blijkt uit een recent onderzoek van de Equality Challenge Unit (ECU) dat vrouwelijke academici aangeven meer tijd te besteden aan onderwijs dan hun mannelijke collega’s. Dit onderzoek onder 2495 mannelijke en 2374 vrouwelijke academici uit het Verenigd Koningrijk laat zien dat vrouwen, doordat ze meer tijd aan onderwijs besteden, minder tijd hebben voor onderzoek. Ook andere studies laten dit zien, en maken duidelijk dat dit geen vrije keuze is. Mannen en vrouwen zouden liever meer tijd besteden aan onderzoek.

 workloads

Maar vrouwen hebben vaker dan mannen een tijdelijke aanstelling of een onderwijs-aanstelling, wat hen minder salaris en loopbaankansen geeft.

 striking

 

 aaup

Ook als ze formeel dezelfde aanstelling hebben, is de tijdsbesteding van mannen en vrouwen niet gelijk. Zo bleek uit een eerder onderzoek onder 350 Associate Professors in de VS dat zowel mannen als vrouwen een gemiddelde werkweek van 65 uur hadden. Maar mannen besteedden van die uren 37% aan onderzoek - vrouwen maar 25%. In STEM-disciplines was het verschil nog groter: Mannen besteedden daar 42% van hun tijd aan onderzoek, vrouwen 27%.

Dit verschil in tijdsbesteding is lang niet altijd een eigen keuze , geven de onderzochte stafleden aan. Het heeft ook te maken met de taken die aan hen worden toebedeeld. Onder de Associate Professors in dit onderzoek had 75% van de vrouwen een ‘service role’, bijvoorbeeld als onderwijscoordinator. Dit gold maar voor 17% van de mannelijke Associate Professors.

Dat al deze inspanningen voor onderwijs en service geen gunstig effect hebben op de verdere loopbaan blijkt wel uit het feit dat de mannen in deze studie er gemiddeld 7 jaar over deden om full professor te worden. Vrouwen deden hier gemiddeld 12 jaar over.

https://www.aaup.org/article/ivory-ceiling-service-work#.WYhDTU3VxS8

faculty

Recentere studies laten soortgelijke effecten zien. Zo blijkt uit een onderzoek onder 6.875 onderzoekers verbonden aan 140 instellingen dat vrouwen veel vaker dan mannen allerlei dienstverlenende functies voor de instelling vervullen – vaak zonder daarvoor gecompenseerd te worden.

Dit verschil blijft in stand als wordt gecorrigeerd voor functie-niveau, etniciteit, en het type instelling waar men werkzaam is.

Al die extra inspanningen voor het onderwijs leveren dus geen extra compensatie of loopbaankansen op. Zal het dan in ieder geval tot extra waardering van de studenten leiden? Helaas is ook dat niet het geval.

science

erasmus

Zo laat een Nederlands onderzoek zien dat vrouwelijke docenten voor het geven van dezelfde cursus lagere studentevaluaties ontvangen dan hun mannelijke collega’s.

Het maakte hierbij niet uit of deze vrouwen de cursus-coördinator waren, hoeveel onderwijservaring zij hadden of wat hun onderzoekskwaliteiten waren.

 

Blijkbaar hebben studenten verschillende beelden en verwachtingen van mannelijke en vrouwelijke docenten. Dat kun je ook zien in deze interactieve tool die laat zien welke woorden studenten in de VS kiezen om hun docenten te beoordelen op ratemyprofessor.com. Zo wordt het woord ‘briljant’ in alle vakgebieden vaker gebruikt om mannelijke docenten te beschrijven.

tool

Die verschillende verwachtingen hebben ook gevolgen voor de manier waarop studenten hun docenten benaderen. Maar een vrouwelijke docent is niet je vriendin en ook niet je moeder. Hierover schrijft dr. Carol Hay in The New York Times dat ze al veel ongemakkelijke momenten heeft meegemaakt.

hay

kwaliteit Oproep

Net zoals altijd is deze nieuwsbrief niet bedoeld om je te ontmoedigen of ongelukkig te maken. Integendeel, de Angels hopen dat deze informatie je helpt om voor jezelf op te komen bij het verdelen van onderwijs- en service-taken. De vrouwen in de genoemde onderzoeken geven aan dat ze het moeilijk vinden dit soort taken te weigeren. Ze voelen zich verantwoordelijk tegenover de studenten, of schuldig tegenover collega’s die deze taken ook doen. Dat siert ze, maar het onderliggende probleem hierbij is dat onderwijstaken nog steeds anders worden gewaardeerd dan onderzoekstaken. Het verzorgen van top academisch onderwijs blijft een core business van wetenschappers. Toch blijken vooral publicaties mee te tellen als kwaliteitsindicatoren. Dit is een belangrijk probleem en wordt nog eens vergroot doordat de waardering van vrouwelijke docenten ook aan gender bias onderhevig is. Er is in elk geval geen reden om meer aan onderwijs en dienstverlening te doen dan je mannelijke collega’s. We roepen iedereen op andere voorbeelden van, of persoonlijke ervaringen met een overmaat aan service-verzoeken, of gender bias in verdeling van onderwijstaken of in onderwijsevaluaties onder onze aandacht te brengen, via het email-adres van de website: info@athenasangels.nl.