Je bent niet ingelogd. De nieuwsbrief bevat mogelijk gebruikersinformatie, dus deze wordt mogelijk niet correct weergegeven.

Beeldvorming van wetenschappers; Angels in Action: Ruimte voor Vrouwen! (Senaatskamers, Leiden)

Beeldvorming van wetenschappers; Angels in Action: Ruimte voor Vrouwen! (Senaatskamers, Leiden)

 

 

 
 

Ruimte voor vrouwen!

Angels in Action: Ruimte voor Vrouwen!

Vandaag presenteren Athena’s Angels een uniek project in de Senaatskamer van het Academiegebouw van de Universiteit Leiden: waar normaal gesproken 117 portretten van mannen en 1 portret van een vrouw hangen, hangen er nu 99 portretten van vrouwelijke hoogleraren.

hoogleraren

kwaliteit

Met deze actie vragen de Angels aandacht voor een wenselijke, meer inclusieve beeldvorming van wetenschap en wetenschappers waarin ruimte is voor mannen én vrouwen. 

 

mannenIn vrijwel ieder universiteitsgebouw hangen portretten van eminente geleerden, bedoeld om de wetenschappelijke verdiensten van de instelling en haar toonaangevende hoogleraren aan te geven, en nieuwe generaties wetenschappers te inspireren. Deze portretten betreffen bijna zonder uitzondering (overleden) witte mannen.

Het is begrijpelijk dat de wetenschap haar meest beroemde en gevierde boegbeelden graag in de etalage zet. Men moet zich echter afvragen of een al te grote nadruk op een verleden waarin er in de wetenschap simpelweg geen kansen waren voor vrouwen niet belemmerend werkt voor de aantrekkingskracht van een wetenschappelijke carrière voor mensen die niet in het stereotype van de witte mannelijke wetenschapper passen.

Het Senaatskamerproject laat zien hoe opvallend het eigenlijk is, en ook moet zijn, als de verdeling zo onevenwichtig is. Uiteindelijk willen we naar een situatie met ruimte voor iedereen!

Het unieke fotoproject blijft gedurende 1 maand hangen. Er is een beperkt aantal momenten gereserveerd om dit project te bekijken. Houd hiervoor de site www.universiteitleiden.nl in de gaten.

vrouwelijke hoogleraren

Foto’s: Marc de Haan

 
 

#ILookLikeAProfessor

Ook in het buitenland wordt de eenzijdige beeldvorming van wetenschappers onder de aandacht gebracht. Voorbeelden worden op social media gedeeld met de hashtag: #ILookLikeAProfessor

Lees hier meer over dit internationale initiatief. 

look

 approved

 
 

googleGender bias in ‘Google image search results’

Een onderzoek naar de vertegenwoordiging van vrouwen in ‘Google image search results’ heeft aangetoond dat het percentage afbeeldingen van vrouwen vaak lager is dan het percentage vrouwen dat werkzaam is in bepaalde functies, en dat de afbeeldingen vaak gender stereotypen reflecteren.

Dergelijke beeldvorming kan dus gender stereotypen bekrachtigen en belemmerend werken voor vrouwen.

Lees een nieuwsbericht hierover, en klik hier voor het onderzoek

ongelijk

 

 

 
 

Poseren als een professor

poseren

Vaak wordt aangenomen dat de keuze van dit soort visuele afbeeldingen ‘onschuldig’ is. Het betreft immers alleen een illustratie, en iedereen kan toch zelf wel bedenken dat er ook andere voorbeelden zijn, zo wordt vaak gedacht. Toch blijken dit soort afbeeldingen een grote impact te hebben op de indrukken die mensen vormen, ook al hebben ze dat niet in de gaten. Het gaat er dan niet alleen om wie er wordt afgebeeld, maar ook hoe die personen worden afgebeeld.

wangEen mooie illustratie – in het geval van hoogleraarsportretten – is dat het zelfs blijkt uit te maken welke kant een geportretteerde persoon op kijkt.

Hoogleraarsportretten die een rechterwang laten zien blijken een andere indruk van de afgebeelde persoon op te roepen dan portretten waarop de linkerwang te zien is.

Lees het artikel hier.

 

 
 

Oproep

We roepen iedereen op andere voorbeelden van initiatieven die Angel Approval verdienen onder onze aandacht te brengen, via het email-adres van de website: info@athenasangels.nl

kwaliteit

Houd de site in de gaten voor het laatste nieuws omtrent de Angels in Action: Ruimte voor Vrouwen!