Je bent niet ingelogd. De nieuwsbrief bevat mogelijk gebruikersinformatie, dus deze wordt mogelijk niet correct weergegeven.

Gendered taalgebruik

Gendered taalgebruik

 

 
Geen afbeeldingen? Webversie
 
 

Athena's Angels,
nieuwsbrief december 2015

Gendered taalgebruik

gendered taalgebruikSoms worden in documenten voor werving of beoordeling van personeel termen gebruikt die uitsluitend verwijzen naar mannen, terwijl zowel mannen als vrouwen worden bedoeld. Bijvoorbeeld wanneer “hij” in plaats van “hij/zij” wordt gebruikt, “chairman” in plaats van “chairperson”, en “man-years of research” in plaats van “research-years”.

Dit soort uitingen komt nog steeds regelmatig voor, bijvoorbeeld in promotiereglementen, waarin naar de kandidaat verwezen wordt met “hij” (zie ook: Angels Alerts ‘De standaard is een man’).

Klachten hierover worden vaak afgedaan met de opmerking dat dit toch niet zo erg is. Iedereen kan immers zelf wel bedenken dat met deze termen zowel mannen als vrouwen bedoeld worden – zo is de veronderstelling.

stout

Onderzoek heeft aangetoond dat gender-exclusief taalgebruik helemaal niet zo onschuldig is als men denkt (Stout & Dasgupta, 2011).

Wanneer in een vacaturetekst bijvoorbeeld de kandidaat met “hij” wordt aangeduid, voelen vrouwen zich minder aangesproken door en betrokken bij de organisatie, en zijn ze minder geneigd om te solliciteren.

Ook in de keuze van adjectieven kan een impliciete gender bias optreden. Dit is het geval als er – bij het formuleren van gewenste eigenschappen, of het beschrijven van goede prestaties – woorden worden gekozen die vooral geassocieerd worden met het stereotype beeld van mannen of vrouwen.

Mannen worden stereotypisch meer geassocieerd met leiderschap en succes. Als zij goed presteren worden hiervoor vaker masculiene gendered woorden gebruikt, zoals “leider”, “getalenteerd” en “onafhankelijk”.

silverman

Vrouwen worden stereotypisch juist meer geassocieerd met interpersoonlijke relaties. In positieve beoordelingen over vrouwen worden vaker feminiene gendered woorden gebruikt, zoals “zorgzaam”, “coöperatief” en “empathisch” en “coöperatief”.

 

rubini

Gendered wording komt bijvoorbeeld voor in referentiebrieven, die bedoeld zijn om kandidaten aan te prijzen.
Het is de bedoeling van dit soort brieven om de positieve kwaliteiten van de kandidaat over het voetlicht te brengen. Toch zorgt het gebruik van gendered wording er – onbewust en onbedoeld – voor dat mensen op basis van dit soort brieven een positievere indruk krijgen van mannelijke dan vrouwelijke kandidaten. Louter vanwege de woorden die men kiest om hun kwaliteiten te omschrijven (Leslie et al., 2015; Schmader et al., 2007).

lijn

lee ellemers1

lee ellemers2

Gendered taalgebruik is dus een vorm van impliciete bias die vergaande effecten kan hebben op de motivatie van kandidaten, en op de manier waarop hun kwaliteiten worden ingeschat. 

lijn

gaucher freisen kay1

gaucher freisen kay2

Het kan er aan de ene kant voor zorgen dat vrouwen minder gemotiveerd zijn om zich aan te melden of om te solliciteren. Aan de andere kant kan het eraan bijdragen dat vrouwen minder gunstig beoordeeld worden, zelfs als zij gelijke prestaties leveren als hun mannelijke collega’s.

 lijn

Kom zelf in actie!

Er zijn diverse onderzoeken gedaan naar de prevalentie en de effecten van gendered taalgebruik. Op de site vind je onder de tab ‘Athena’s wisdom’ links naar de desbetreffende artikelen.

angel approvedOnder de tab ‘Angels Approved’ vind je een voorbeeld van een geheugensteuntje dat in de VS is ontwikkeld. Dit kan je helpen om gender bias tegen te gaan, bijvoorbeeld bij het schrijven van aanbevelingsbrieven.

University of Arizona Commission on the Status of Women: avoiding gender bias in reference writing

avoiding gender bias

Onder de tab ‘Angels Approved’ vind je tevens een link naar een online tool waarmee je een Engelstalige tekst – bv. een vacature omschrijving kunt controleren op het voorkomen van gendered wording.

gender decoder

 

 

 

 

 

 

 lijn

Oproep

We roepen iedereen op andere voorbeelden van, of persoonlijke ervaringen met gendered taalgebruik onder onze aandacht te brengen, via het email-adres van de website: info@athenasangels.nl

lijn